Musikk

Sang og musikk er en viktig del av seremonien, og er med på å bidra til en ramme for seremonien, uavhengig av seremoniform. Vi kan bidra med forslag til fellessanger/salmer, solosang og musikkinnslag, og videreformidler et bredt spekter av solister og musikere.

Under finner du en samling av lytteeksempler på musikk som kan være godt egnet ved gravferd. Repertoaret spenner fra tradisjonell gravferd- og kirkemusikk til nyere populærmusikk. Vokalinnspillingene kan også spilles instrumentalt. Vi håper disse forslagene letter arbeidet, og gir inspirasjon.

Musikkavspiller