EN DEL AV :
  • Sentral beliggenhet.

    Bistår på Askøy,

    i Bergen og omegn.

    Døgnåpen telefon
    56 14 51 01

VED DØDSFALL

I tiden etter dødsfallet har inntruffet er det mange spørsmål som melder seg. Vi er behjelpelige med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. En hver gravferd er unik, og alle sider ved gravferden behandles av våre ansatte med verdighet og omtanke. Ta kontakt med oss på vår døgnbemannede vakttelefon for råd og veiledning. Vår hentetjeneste er også i beredskap hele døgnet. Les mer

GRAVFERD

Gravferd, enten ved kistebegravelse eller kremasjon, skal etter Gravferdsloven skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsforvaltningen om utsettelse av gravferden, og dersom aktuelt er vi behjelpelige med dette. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I enkelte tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør respekteres, samtidig som gravferden først og fremst er til for de etterlatte, og det er viktig at også deres behov for å ta farvel ivaretas. Les mer

Minneside hos Hauglandshella Begravelsesbyrå

Hauglandshella Begravelsesbyrå tilbyr å opprette minneside der alle som ønsker å hedre og minnes et familiemedlem eller en venn som er gått bort får muligheten til det.

Les mer

“Med døden som jobb”

Frode Mikkelsen, daglig leder og innehaver av Hauglandshella Begravelsesbyrå, ble intervjuet av menighetsbladet a:men om vårt begravelsesbyrå.

Les mer