Minnesamvær

I Norge er det lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å samles og minne avdøde, og vi sørger for at det blir en fin og god ramme rundt minnesamværet.

Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær, og vi er ute i mange menighetssentre, kirkerom og andre lokaler der vi tar oss av hele minnesamværet, både med mat, drikke, oppdekking, servering, rydding. Vi videreformidler også levering av mat og catering, dersom dere ønsker å ha minnesamværet i hjemmet.

Ta kontakt med oss for utvalg og menyer. Se vår prisoversikt for kuvertpris.