A PART OF :
  • Central location.

    We assist in Askøy

    and the greater Bergen region.

    Phone
    56 14 51 01

MINNESAMVÆR

I Norge er det lang tradisjon for å samle familie, slekt og venner til minnesamvær etter seremonien. Det kan være godt å samles og minne avdøde, og vi sørger for at det blir en fin og god ramme rundt minnesamværet.

Vi har lang erfaring i å arrangere minnesamvær, og vi er ute i mange menighetssentre, kirkerom og andre lokaler der vi tar oss av hele minnesamværet, både med mat, drikke, oppdekking, servering, rydding. Vi kan også videreformidle catering dersom dere ønsker å ha minnesamværet hjemme.

Ta kontakt med oss for utvalg og menyer. Se vår prisoversikt for kuvertpris.