Dødsannonse

Dødsannonsen brukes for å bekjentgjøre en persons bortgang, den er personlig fra de pårørende og den benyttes for å informere praktisk om sted, dag og tid for gravferden. Her kan det også fremgå dersom de pårørende ønsker at det skal kunne gis en minnegave som et alternativ til blomster. Dersom seremonien skal finne sted i stillhet/ikke oppgis, settes dødsannonsen inn kort tid etter at seremonien har funnet sted. Vi er behjelpelige med utforming og oppsett av dødsannonsen, og sender den til avisen uten ekstra kostnader.

DSC_3083

Forslag til oppsett av dødsannonsen

Vi tilbyr også annonsering av dødsannonse på våre minnesider. Her kan du lese dødsannonser for våre gravferder, og her kan alle som ønsker å hedre og minnes et familiemedlem eller en venn få muligheten til det. Det er også mulig å gi minnegave samt bestille blomster. Skriv gjerne inn din siste hilsen, tenn et lys eller gi en gave om dette er opprettet på minnesiden. Om familien ønsker kan de også legge inn personlige minner om avdøde i form av tekst, bilder, filmer eller linker. Praktisk informasjon om begravelsen finnes også på siden.