Hva koster en begravelse?

Etter forskrift om prisopplysninger som gjelder fra 1.1.2013 er det her satt opp prisoversikt etter Markedsføringslovens §10 – Prismerking. Disse prisene vil gjøre det lettere å få en fullstendig oversikt over kostnader forbundet ved gravferd for de pårørende. Prisene viser minimums- og maksimumspriser ut fra innholdet som myndighetene har spesifisert i §16, Prisoversikt for gravferd.

Forskriften pålegger alle begravelsesbyråer å ha denne prisoversikten tilgjengelig slik at det er mulig for pårørende å sammenligne priser. Vi gjør oppmerksom på at i tillegg til prisoversikt med minimums- og maksimumspris er også vår komplette prisliste tilgjengelig her. Prisoversikten med minimums- og maksimumspriser inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper i forbindelse med en gravferd, og etter en planleggingssamtale med oss vil alle kunder få et komplett prisoverslag for den aktuelle gravferden.

Vi er også behjelpelige med alle skjema som er nødvendig ved søknad til NAV om behovsprøvd gravferdsstønad og transportrefusjon.