Om oss

Vi bistår med alt til begravelse og bisettelse på Askøy og i hele Stor-Bergen.

Hauglandshella Begravelsesbyrå ble stiftet i 1985, og eies og drives av Frode Mikkelsen. Vi har siden oppstarten vært medlem av bransjeforeningen for begravelsesbyråer, og gjennom vårt medlemskap i Virke Gravferd (tidl. Begravelsesbyråenes Forum) er vi forpliktet til å følge og overholde organisasjonens egen standard og strenge etiske retningslinjer som regulerer det kvalitative nivå for vår bransje. Enhver gravferd er unik, og alle sider ved gravferden behandles av våre ansatte med verdighet og omtanke. Du kan forventet kvalitet i alle ledd ved å benytte oss til gravferden.

Vi holder til sentralt på Askøy i moderne lokaler med lett tilkomst og god parkeringsplass.

DSC_3083

Våre medarbeidere

Kontortelefon: 56 14 51 01

Utvalg av våre spesialbyggede bårebiler

Spesialbyggede bårebiler som tilfredsstiller offentlige så vel som Virke Gravferds krav om begravelses-/bårebil.

Medlem av Virke Gravferd

Virke Gravferd er en bransjeorganisasjon for gravferdsbransjen i Norge, og er en del av Hovedorganisasjonen Virke. Virke Gravferd arbeider for en kvalitetsmessig god utvikling av bransjen og for å fremme gode gravferdstradisjoner. Hauglandshella Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd.

Som medlem er vi forpliktet til

  • Hensynsfullhet og respekt for de pårørende
  • Taushet med hensyn til personlige forhold
  • Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen
  • Å bistå med alle varer og tjenester som er aktuelle
  • Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt begravelsesbil
  • Å gi informasjon om alternative varer og tjenester
  • Gi prisinformasjon i henhold til Prisopplysningsforskriften
  • Spesifiserte regninger for byråets varer og tjenester
  • Yrkesutøvelse i samsvar med Standard for god gravferdsskikk