EN DEL AV :
  • Sentral beliggenhet.

    Bistår på Askøy,

    i Bergen og omegn.

    Døgnåpen telefon
    56 14 51 01

Hjemsendelse

Hauglandshella Begravelsesbyrå håndterer alle praktiske gjøremål i forbindelse med hjemsendelse av avdøde utenlandske statsborgere som dør i Hordaland, og norske statsborgere som dør i utlandet. Ved båretransport til utlandet behøver vi avdødes pass og navn på mottager i hjemlandet.

Vennligst ta kontakt med oss for å gjøre en avtale.

Telefon: +47 56 14 51 01
Telefaks: +47 56 14 63 70
E-post: post@hauglandshella.no

Repatriation

Hauglandshella Funeral Home takes care of all practical arrangements regarding the return of foreign citizens who die in Hordaland County and the greater Bergen area with its surrounding municipalities. Besides repatriation, we also assist in receiving Norwegian citizens who died abroad. We need the original passport of the deceased, the name and contact information of the recipient of the casket in the home country.

For further enquiries, please contact us.
Telephone: +47 56 14 51 01
Fax number: +47 56 14 63 70
E-mail: post@hauglandshella.no