A PART OF :
  • Central location.

    We assist in Askøy

    and the greater Bergen region.

    Phone
    56 14 51 01

MEDLEM AV VIRKE GRAVFERD

Virke Gravferd er en bransjeorganisasjon for gravferdsbransjen i Norge, og er en del av Hovedorganisasjonen Virke. Virke Gravferd arbeider for en kvalitetsmessig god utvikling av bransjen og for å fremme gode gravferdstradisjoner. Hauglandshella Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd, og daglig leder Frode Mikkelsen er også styreleder i Virke Gravferd Vest.

Som medlem er vi forpliktet til:

Hensynsfullhet og respekt for de pårørende

Taushet med hensyn til personlige forhold

Verdighet i alle deler av yrkesutførelsen

Å bistå med alle varer og tjenester som er aktuelle

Forskriftsmessig utstyr og godt vedlikeholdt begravelsesbil

Å gi informasjon om alternative varer og tjenester

Gi prisinformasjon i henhold til Prisopplysningsforskriften

Spesifiserte regninger for byråets varer og tjenester

Yrkesutøvelse i samsvar med Standard for god gravferdsskikk