EN DEL AV :
  • Sentral beliggenhet.

    Bistår på Askøy,

    i Bergen og omegn.

    Døgnåpen telefon
    56 14 51 01

PRAKTISK INFORMASJON

I tiden etter dødsfallet har inntruffet er det mange spørsmål som melder seg. Vi er behjelpelige med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet. Ta gjerne kontakt med oss på vår døgnbemannede vakttelefon for å gjøre en nærmere avtale.

Konferanse

Samtalen vi har med de pårørende kaller vi en konferanse, der vi ordner med alt det praktiske i forbindelse med dødsfallet og gravferden. Ring oss for å gjøre en avtale, og da kan vi bli enige om et tidspunkt for konferansen, besvare de aller viktigste spørsmålene og gi en generell orientering. De fleste ønsker å komme til vårt kontor, men vi kan også komme hjem til de pårørende for konferanse. Av og til kan det av praktiske grunner være aktuelt å gjennomføre konferansen via telefon, utenom arbeidstid om kvelder eller i helgen.

Begravelse eller bisettelse?

Begravelse betegner seremoni som avsluttes med at kisten senkes i jorden, og bisettelse betegner seremoni som etterfølges av kremasjon. Begrepet gravferd er en fellesbetegnelse for begge gravferdsformene. Gravferd, enten ved kistebegravelse eller kremasjon, skal etter Gravferdsloven skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsforvaltningen om utsettelse av gravferden, og dersom aktuelt er vi behjelpelige med dette. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale. I enkelte tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør respekteres, samtidig som gravferden først og fremst er til for de etterlatte, og det er viktig at også deres behov for å ta farvel ivaretas.

Type seremoni

Religiøs, livssynsåpen eller humanistisk seremoni?
De fleste ønsker en seremoni i forbindelse med gravferden, men dette er ikke noe krav. Alle som står tilsluttet Den norske Kirke eller et annet kirkesamfunn kan få prest fra den lokale menighet. Ønskes medvirkning fra andre livssynsorganisasjoner, kan en derfra tale og lede seremonien. Det er heller ingenting i veien for at familien selv kan stå for seremonien, uten medvirkning av kirke eller livssynsorganisasjoner. Vi kan videreformidler også gravferdstaler til å lede seremonien.