EN DEL AV :
  • Sentral beliggenhet.

    Bistår på Askøy,

    i Bergen og omegn.

    Døgnåpen telefon
    56 14 51 01

GRAVFERD

Begravelse betegner seremoni som avsluttes med at kisten senkes i jorden, og bisettelse betegner seremoni som etterfølges av kremasjon. Begrepet gravferd er en fellesbe- tegnelse for begge gravferdsformene.

Gravferd, enten ved kistebegravelse eller kremasjon, skal etter Gravferdsloven skje innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsforvaltningen om utsettelse av gravferden, og dersom aktuelt er vi behjelpelige med dette. Seremonien kan avholdes i en kirke, et kapell eller et annet egnet lokale.

I enkelte tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker for egen gravferd. Dette bør respekteres, samtidig som gravferden først og fremst er til for de etterlatte, og det er viktig at også deres behov for å ta farvel ivaretas.

Vi gir råd og veiledning i hele prosessen og er behjelpelige med alt det praktiske. En hver gravferd er unik, og alle sider ved gravferden behandles av oss med verdighet og omtanke.