Askespredning

Fylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til at den som skal sørge for avdødes gravferd, sprer asken for vinden. En slik tillatelse kan gis etter vedkommendes død, så fremt det kan godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Ved askespredning kan man ikke opprette gravminne. Søknad for askespredning skal rettes til Fylkesmannen i det fylket der man ønsker å spre asken. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Askespredning forhåndssøknad (PDF)

Askespredning søknad fra pårørende (PDF)

Fylkesmannen i Vestland

urne1